Thinking Skill

Call us  095-452-9264
LineID: Funny Academy
Email: funnyfm@gmail.com

14/35 อาคาร FUNNYFM ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

"ทักษะการคิด..เปลื่ยนโลก..."

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในศตวรรษที่ 21 : COACHING

 

home-tool
First Feature Image

ระบบสำรองข้อมูล

เรามีระบบ Backup ข้อมูลทุกสัปดาห์ คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลของท่านไม่มีทางสูญหาย

second Feature Image

ทำเว็บง่ายเรื่องจิ๊บๆ

บริการเว็บสำเร็จรูป ที่ใช้งานง่าย เร็ว แรง และดูได้ดีในทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ Tablet หรือ Smart Phone

Three Feature Image

ติดต่อง่าย

เรามีช่องทางการติดต่อ หลากหลาย ทั้งทางโทรศัพท์ Email, Line, Facebook ติดต่อง่าย คุยกันแบบถึงตัว ไม่ต้องโอนสายให้เสียเวลา

New Update!